Ông Yohei Yamaguchi

Mizuho Research & Technologies Ltd., Thành viên của Ủy ban Công nghệ JISA.Share

Ông Yohei Yamaguchi