DIỄN GIẢ

Ông Naotaka Owada

Ông Naotaka Owada

Director, Innovation ICT Lab, Nikkei BP
Ông Tạ Sơn Tùng

Ông Tạ Sơn Tùng

Chủ tịch & Đồng sáng lập Rikkeisoft
Ông Trần Quốc Dũng

Ông Trần Quốc Dũng

Giám đốc Omi Group
Ông Nguyễn Xuân Nam

Ông Nguyễn Xuân Nam

Giám đốc Chiến lược, Viettel Cyber Security

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Ông Bùi Quang Huy

Ông Bùi Quang Huy

Đồng sáng lập Rikkeisoft, CEO Rikkei Japan
Ông TOGURI Hitoshi

Ông TOGURI Hitoshi

New Business & Marketing Manager, GMO-Z.com RUNSYSTEM
Ông Nguyễn Công Chỉnh

Ông Nguyễn Công Chỉnh

CEO CMC Japan

Ông Nguyễn Văn Khoa

Ông Nguyễn Văn Khoa

Tổng Giám đốc FPT, Chủ tịch VINASA
Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Lê Quang Lương

Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina