Nguyen Thanh Tuyen氏

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Nguyen Thanh Tuyen氏