Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Thanh Tuyên