CHƯƠNG TRÌNH

Expand All +
  • Hội nghị


  • - Đại diện từ Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ Công nghệ Thông tin Nhật Bản (JISA)

  • Ông ISHIDA Eiji, Director for Technical Cooperation, International Digital Infrastructure Promotion Division, Global Strategy Bureau, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản