DIỄN GIẢ

Ông Lê Quang Lương

Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty Luvina
Ms. Vũ Bích Ngọc

Ms. Vũ Bích Ngọc

Thành viên Ban giám đốc Luvina Software - Phụ trách kinh doanh
Ông Kazuaki Suzuki

Ông Kazuaki Suzuki

FPT Software Japan Co, ltd. Phòng dịch vụ tài chính