DIỄN GIẢ

Ông Lê Quang Lương

Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty Luvina
Ông Nguyễn Tấn Minh

Ông Nguyễn Tấn Minh

Phó chủ tịch điều hành GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC
Ông Nguyễn Hữu Linh

Ông Nguyễn Hữu Linh

CEO Công ty TNHH Beetsoft
Ông Shuhei Ueda

Ông Shuhei Ueda

Đồng Giám đốc điều hành của JOGA