Ông Bùi Quang Huy

Đồng sáng lập Rikkeisoft, CEO Rikkei JapanShare

Ông Bùi Quang Huy